Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

19. júna 2024
Meniny má Alfréd

Zasadnutie miestnej rady 10.09.2019

POZVÁNKA

na 3. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať
dňa 10. septembra 2019 (utorok) o 15.00 hod.
vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady
Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia

  1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2019 (1,9 MB)
  2. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2019 (318 kB)
  3. Návrh na odpísanie pohľadávky a záväzku vzniknutej zo zámeny nehnuteľností z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka (344 kB)
  4. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1839/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m² na záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (774 kB)
  5. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka, vo výmere 15 m² Tiborovi Szalayovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (658 kB)
  6. Návrh na nájom nebytových priestorov – triedy v objekte Bílikova 34, Bratislava, vo výmere 65,70 m2, Mgr. Dagmar Kačová – Ateliér Čakanka, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,2 MB)
  7. Návrh na nájom nebytových priestorov - miestnosť č. 155 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 12 m2, občianskemu združeniu Projekt Život, o.z., ako prípad hodný osobitného zreteľa (321 kB)
  8. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (662 kB)
  9. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (234 kB)
  10. Rôzne
Informácia o príprave vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov parc. č. 3100/1, 3100/2, k.ú. Dúbravka a objektu so súp. č. 1877 nachádzajúcich sa na ulici Kapitána Rašu, určené na prevádzkovanie verejne prospešných služieb pre občanov
Ukončenie zasadnutia miestnej rady

Uznesenia

Zápisnica

 

 

 

Dátum zverejnenia: 06.09.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 02.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00