Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. júna 2024
Meniny má Valéria

Zasadnutie miestnej rady dňa 28.03.2023

POZVÁNKA

na 2. zasadnutie miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

28. marca 2023 (utorok) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady.

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka (320 kB, pdf)
 3. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (873 kB, pdf)
 4. Návrh na odpustenie pohľadávky nájomcovi OZ Naše Jasličky Svetielko (349 kB, pdf)
 5. Návrh na zmenu podmienok nájmu vyplývajúceho z nájomnej zmluvy č. 514/2020 uzatvorenej so spoločnosťou BORMED s. r. o. (1,5 MB, pdf)
 6. Návrh na majetkové vysporiadanie pozemkov parc. č. 4089/2, 4089/5, k. ú. Dúbravka vo výmere 442 m² Mgr. Marekovi Dinušovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,5 MB, pdf)
 7. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v ZŠ Sokolíkova 2, vo výmere 360,96 m², nájomcovi HLZ, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (811 kB, pdf)
 8. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov parc. č. 3446/173 a 3451/11 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 746 m² Slovenskej republike, železnice Slovenskej republiky, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,6 MB, pdf)
 9. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 164 a 163/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 473 m² Denise Križovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3 MB, pdf)
 10. Návrh na dlhodobý nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 12,10 m², pani Beáte Gállovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (193 kB, pdf)
 11. Rôzne

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Uznesenia

Zápisnica
Dátum zverejnenia: 04.04.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 19.05.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00