Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

22. júla 2024
Meniny má Magdaléna

Zasadnutie MR 13.06.2017

POZVÁNKA

na 12. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať

dňa 13. júna 2017 (utorok) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Návrh programu

      Otvorenie zasadnutia miestnej rady
      Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka (169 kB)
 2. Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc a novovzniknutého námestia v mestskej časti Bratislava-Dúbravka (1,2 MB)
 3. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2016 (5,6 MB)
 4. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2016 (8,2 MB)
 5. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2017 (85 kB)
 6. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka (246 kB)
 7. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2017 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (89 kB)
 8. Návrh aktualizácie cien Sadzobníka nájmov, ktorý je prílohou Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou (3,6 MB)
 9. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť č. 147/A, vo výmere 12,70 m2 , Kataríne Gregorčíkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,3 MB)
 10. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť vo vestibule, vo výmere 16,81 m2, Markovi Belanovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,2 MB)
 11. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 3449/2, k. ú. Dúbravka, vo výmere 282 m2, nájomcovi Vlastníci bytov a spoločných priestorov v dome Pri Kríži 38, 40, ako prípad hodný osobitného zreteľa (7 MB)
 12. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 737/2, k. ú. Dúbravka, Petrovi Blahútovi a Eve Blahútovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,5 MB)
 13. Návrh uznesenia, ktorým miestne zastupiteľstvo podáva vyjadrenie k žalobe vo veci návrhu na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 374/2014 z 27. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 18.3.2014, ktorým miestne zastupiteľstvo opätovne prerokovalo pozastavené uznesenie 364/2014 v časti A bode 1. 1. a toto uznesenie potvrdilo v znení ako bolo prijaté na rokovaní miestneho zastupiteľstva 18.2.2014, navrhovateľa Okresná prokuratúra Bratislava IV a odporcu mestská časť Bratislava-Dúbravka (4,7 MB)
 14. Rôzne
  Ukončenie zasadnutia miestnej rady

Uznesenia

Uznesenia č. 161 – 173 z 12. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka z 13. júna 2017 (178 kB)

Zápisnica

Zápisnica z 12. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 13. júna 2017 (217 kB)

 

 

 

Dátum zverejnenia: 16.06.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 02.04.2020

 

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00