Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

14. júna 2024
Meniny má Vasil

Zasadnutie miestnej rady dňa 30.11.2021

POZVÁNKA
na 12. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať
dňa 30. novembra 2021 (utorok) o 15.00 hod.
online – Zoom

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2021 (499 kB, pdf)
 3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 (3,2 MB, pdf)
 4. Návrh na odpustenie nájomného spoločnosti KOUVAR s. r. o. za pozemok slúžiaci ako letná terasa reštaurácie Dobrý deň (760 kB, pdf)
 5. Návrh na nájom dvoch garážových boxov v Dome kultúry Dúbravka, spoločnosti KOUVAR s. r. o., na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa (477 kB, pdf)
 6. Návrh na nájom odkladacích priestorov pod schodmi v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 12 m2, občianskemu združeniu BUNKRE, na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,5 MB, pdf)
 7. Návrh na nájom časti pozemku registra "C" parc. č. 2962/2, v k.ú. Dúbravka, vo výmere 34,96 m2, spoločnosti MADJAN, s.r.o., za účelom vybudovania a užívania kontajnerového stojiska (854 kB, pdf)
 8. Návrh na nájom časti pozemku registra "C" parc. č. 3058/3 v k.ú. Dúbravka, vo výmere 37 m2, Dušanovi Džatkovi, za účelom prevádzkovania celoročnej terasy, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,7 MB, pdf)
 9. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (2 MB, pdf)
 10. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mestskej časti Bratislava-Dúbravka za roky 2015 – 2024
  Monitorovacia správa za obdobie 2019-2021 (440 kB, pdf)
 11. Návrh na zriadenie dočasnej Názvoslovnej komisie mestskej časti Bratislava-Dúbravka (151 kB, pdf)
 12. Návrh komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2022-2026 (1 MB, pdf)
 13. Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie „Ľudmila Gajdošíková – mastička“ založenie lesného klubu – Lesné jahody (193 kB, pdf)
 14. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022 (245 kB, pdf)
 15. Rôzne

Ukončenie zasadnutia miestnej rady

Poznámka:
Pri vstupe na zasadnutie Miestnej rady je potrebné preukázať sa platným covid pasom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19.
Každý účastník zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami.
Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie Miestnej rady.


Uznesenia

Zápisnica

 


Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 20.12.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00