11. augusta 2020
Meniny má Zuzana

Dúbravské pamiatky

1 
2

 Za históriou 

Dúbravské múzeum

Dúbravské múzeumV súčasnosti sú v priestoroch múzea v piatich miestnostiach prostredníctvom tematických výstav dokumentované najstaršie dejiny Dúbravky, vývoj sekier na Slovensku, Dúbravka a jej život na starých fotografiách a vinohradnícke náradie a náčinie. Mimoriadne cenným je aj digitálny archív listín, dokumentov , zápisníc a kroník (Urbár, Pamätná kniha Dúbravky, dva zväzky zápisníc finančnej komisie z rokov 1926-1938) a starých katastrálnych máp. Cieľom Dúbravského múzea je zhromažďovať poznatky o živote a práci obyvateľov Dúbravky v predchádzajúcich obdobiach, spojiť úsilie profesionálov špeciálnych odborností s úsilím nadšencov na vytvorenie databázy informácií o tomto regióne. Získané a priebežne doplňované poznatky spolu s trojrozmernými exponátmi poslúžia ako jeden z dôležitých zdrojov k získavaniu vedomostí školskej mládeže, turistov a širokej verejnosti o Dúbravku a jej okolie. Múzeum sídli na ulici Pod záhradami 39. Viac...

 

Villa Rustica

Villa RusticaVeľká lúka (známa nepresne aj ako Villa rustica) je archeologická lokalita, nálezisko pozostatkov pamiatky z rímskej doby. Nachádza sa na katastrálnom území bratislavskej mestskej časti Dúbravka v okrese Bratislava IV. Zvyšky stavby rímskeho súkromného kúpeľa, tzv. balnea, boli objavené v lesoch medzi Dúbravkou a Devínskou Novou Vsou (vo výške 210 m n.m.) na lokalite zv. Veľká lúka, v roku 1982. Lokalita sa rozprestiera na západnom okraji Bratislavy v kotline uzavretej z troch strán výbežkami Malých Karpát. Ide o jedno z významných archeologických nálezísk budovy tohto typu v oblasti stredného Podunajska. Dnes si o jej veľkosti a vzhľade môžeme urobiť obraz na základe zakonzervovaných základov stavby. Prístup k pamiatke je napriek absencii značenia pomerne jednoduchý (nachádza sa neďaleko objektu Slovenských závodov technického skla). Vzhľadom k významu pamiatky, bola lokalita v Bratislave vyhlásená v roku 1990 za národnú kultúrnu pamiatku. Viac...

 

1 
2

 

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00