Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

22. júla 2024
Meniny má Magdaléna

Zasadnutie miestnej rady 11.09.2018

POZVÁNKA

na 17. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
11. septembra 2018 (utorok) o 15.00 hod.
vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie

Návrh programu

       Otvorenie zasadnutia miestnej rady.

       Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia.

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o zriadení Materskej školy Bullova 2, Bratislava a Výdajne školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Bullova 2, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (304 kB)
  2. Návrh Zriaďovacej listiny Materskej školy Bullova 2, 841 01 Bratislava (274 kB)
  3. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2018 (1,8 MB)
  4. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 139 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 12,2 m2, nájomcovi KOTEX spol. s.r.o., Segnerova Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,2 MB)
  5. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“, parc. č. 2199/101, v celkovej výmere 75 m2, nájomcom Petrovi Ondrejkovi, Ondrejovi Halušťokovi a Lenke Jamriškovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3 MB)
  6. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 557, k. ú. Dúbravka, vo výmere 80 m2, Ing.Mikulášovi Stanovi a Ing. Kamile Stanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,8 MB)
  7. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 38 m2, Ing. Milanovi Karmanovi a Ing. Gabriele Karmanovej ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,5 MB)
  8. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku, parc. č. 3088/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 6 m², Martine Malovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB)
  9. Návrh na nájom pozemkov, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,6 MB)
  10. Rôzne

       Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Uznesenia

Zápisnica

 

 

 

Dátum zverejnenia: 12.06.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 02.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00