8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie MR 24.01.2017

POZVÁNKA

na 10. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

24. januára 2017 (utorok) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady.

Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice.

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka (3 MB)
  2. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 737/2, k. ú. Dúbravka, Petrovi Blahútovi a Eve Blahútovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,6 MB)
  3. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 4074, k. ú. Dúbravka, JUDr. Dáriusovi Rusnákovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,4 MB)
  4. Návrh na nájom časti pozemkov, parc. č. 3401/105,110, k. ú. Dúbravka, Ing. Jánovi Kuľkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,8 MB)
  5. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov–garážový box v Dome kultúry Dúbravka, Martinovi Bažíkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,7 MB)
  6. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – sklad č. 174 v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 14,3 m², občianskemu združeniu Priatelia Mexika, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,9 MB)
  7. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – kancelárske priestory v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 12,1 m², Lenka Pukáčová – COBRA, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,5 MB)
  8. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – kancelárske priestory v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 18 m², JUDr. Anne Ščepkovej – advokátska kancelária, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,8 MB)
  9. Rôzne

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Uznesenia
Uznesenia č. 142 – 148 z 10. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka z 24. januára 2017 (146 kB)

Zápisnica
Zápisnica z 10. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 24. januára 2017 (157 kB)

 

 

 

Dátum zverejnenia: 03.02.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 02.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00