26. septembra 2017
Meniny má Edita

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Harmonogram pristavenia VKK na odvoz odpadu

Obdobie od 28.09.2017 do 26.10.2017

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             28.09.2017 – 26.10.2017

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

28.09.2017

Štvrtok

Nejedlého 37 pri bytovom dome

28.09.2017

Štvrtok

Galbavého 2 - parkovisko

05.10.2017

Štvrtok

Nejedlého 1 – 5 pri bytovom dome

05.10.2017

Štvrtok

Kpt. J. Rašu 14 – pri bytovom dome

12.10.2017

Štvrtok

Jesenné upratovanie – podľa rozpisu

12.10.2017

Štvrtok

Jesenné upratovanie – podľa rozpisu

19.10.2017

Štvrtok

Drobného 2 - 4 pri bytovom dome

19.10.2017

Štvrtok

Gallayova 25 – parkovisko pri byt. dome

26.10.2017

Štvrtok

Beňovského 16 - parkovisko

26.10.2017

Štvrtok

Hanulova – Bezekova pri trafo stanici

 

Veľkokapacitné kontajnery budú pristavované v zmysle harmonogramu do 9-tej hodiny v určený deň podľa harmonogramu na určené miesto. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 9:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako
pneumatiky, elektroodpad, baterie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.)

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).

kont

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu