25. novembra 2017
Meniny má Katarína

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Harmonogram pristavenia VKK na odvoz odpadu

Obdobie od 23.11.2017 do 22.12.2017

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             23.11.2017 – 22.12.2017

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

23.11.2017

Štvrtok

J. Alexyho 5 – 9 parkovisko *

23.11.2017

Štvrtok

Bazovského 19 oproti bytovému domu *

30.11.2017

Štvrtok

Žatevná – pri požiarnej zbrojnici *

30.11.2017

Štvrtok

Ožvoldíkova 12 pri KC Fontána *

07.12.2017

Štvrtok

Landauova 8 pri bytovom dome

07.12.2017

Štvrtok

Nemčíkova 1 – parkovisko pri byt. dome

14.12.2017

Štvrtok

Húščavova 1 – 3 parkovisko

14.12.2017

Štvrtok

Kpt. J. Rašu 23 – pri bytovom dome

21.12.2017

Štvrtok

K Horánskej studni - pri ihrisku

21.12.2017

Štvrtok

Sokolíkova 11 a roh Bujnákovej ulice

·         Prebrané z harmonogramu 11/2017

Veľkokapacitné kontajnery budú pristavované v zmysle harmonogramu do 9-tej hodiny v určený deň podľa harmonogramu na určené miesto. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 9:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako
pneumatiky, elektroodpad, baterie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.)

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).


 

 

 

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu