24. februára 2018
Meniny má Matej

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Harmonogram pristavenia VKK na odvoz odpadu

Obdobie od 01.02.2018 do 22.02.2018

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             01.02.2018 – 22.02.2018

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

18.01.2018

Štvrtok

Žatevná – pri požiarnej zbrojnici *

18.01.2018

Štvrtok

Roh ulíc Drobného 1 a Nejedlého ulice *

25.01.2018

Štvrtok

Bagarova ulica pri VÚB banke *

25.01.2018

Štvrtok

Švantnerova ulica prakovisko pri rešt. Zlatá Lipa *

01.02.2018

Štvrtok

Agátová 5 – 7

01.02.2018

Štvrtok

Koprivnická 11 pri bytovom dome

08.02.2018

Štvrtok

Galbavého 2 – pri bytovom dome

08.02.2018

Štvrtok

Saratovská 2 – 4 pri bytovom dome

15.02.2018

Štvrtok

Pri kríži 38 pri bytovom dome

15.02.2018

Štvrtok

Beňovského 16 – parkovisko pri bytovom dome

22.02.2018

Štvrtok

Drobného 22 – pri bytovom dome

22.02.2018

Štvrtok

Landauova 24  parkovisko pred bytovým domom

*prevzaté z harmonogramu 1/2018

Veľkokapacitné kontajnery budú pristavované v zmysle harmonogramu do 9-tej hodiny v určený deň podľa harmonogramu na určené miesto. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 9:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako
pneumatiky, elektroodpad, baterie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.)

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).


 

 

 

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu