27. mája 2017
Meniny má Iveta

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Harmonogram pristavenia VKK na odvoz odpadu

Obdobie od 18.5.2017 do 01.6.2017

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             18.05.2017 – 01.06.2017

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

18.5.2017

Štvrtok

J. Alexyho 5 – 9 parkovisko

18.5.2017

Štvrtok

roh ulíc Drobného a Sekurisova 2

25.5.2017

Štvrtok

Fedákova 32 oproti byt. domu na parkovisko

25.5.2017

Štvrtok

Repašského 1 - parkovisko

01.6.2017

Štvrtok

Bezekova – Hanulova  pri trafo stanici

01.6.2017

Štvrtok

Bazovského 19 oproti bytovému domu

 

Veľkokapacitné kontajnery budú pristavované v zmysle harmonogramu do 9-tej hodiny v určený deň podľa harmonogramu na určené miesto. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 9:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako
pneumatiky, elektroodpad, baterie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.)

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).


Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu