23. júla 2017
Meniny má Oľga

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Harmonogram pristavenia VKK na odvoz odpadu

Obdobie od 27.07.2017 do 31.08.2017

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             27.07.2017 – 31.08.2017

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

27.07.2017

Štvrtok

Bagarova pred budovou VÚB banky

27.07.2017

Štvrtok

Agátova 5 - 7

03.08.2017

Štvrtok

Pri kríži 16

03.08.2017

Štvrtok

Tranovského 55 - parkovisko

10.08.2017

Štvrtok

Švantnerova parkovisko pri rešt. Zlatá Lipa

10.08.2017

Štvrtok

Drobného 2 pri bytovom dome

17.08.2017

Štvrtok

Roh ulíc Koprivnická – Dolinského

17.08.2017

Štvrtok

Beňovského 16 pri bytovom dome

24.08.2017

Štvrtok

Ožvoldíkova 4-6 parkovisko

24.08.2017

Štvrtok

Bilíkova 22 parkovisko pri bytovom dome

31.08.2017

Štvrtok

Sokolíkova 11 – Bujnákova ulica – roh ulíc

31.08.2017

Štvrtok

Homolova 25 oproti bytovému domu

 

Veľkokapacitné kontajnery budú pristavované v zmysle harmonogramu do 9-tej hodiny v určený deň podľa harmonogramu na určené miesto. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 9:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako
pneumatiky, elektroodpad, baterie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.)

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu