21. januára 2019
Meniny má Vincent

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Harmonogram pristavenia VKK na odvoz odpadu

Obdobie od 10.01.2019 do 31.01.2019

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov - fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka.


Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             10.01.2019- 31.01.2019

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

10.1.2019

Štvrtok

Roh ulíc Drobného – Sekurisova 2

10.1.2019

Štvrtok

Švantnerova parkovisko pri rešt. Zlatá lipa

17.1.2019

Štvrtok

Gallayova 49 roh ulíc s ulicou Pri kríži

17.1.2019

Štvrtok

Hanulova-Bezekova pri trafostanici

24.1.2019

Štvrtok

Beňovského 16 - parkovisko

24.1.2019

Štvrtok

Húščavova 1-3 parkovisko

31.1.2019

Štvrtok

Koprivnická 11 – pri bytovom dome

31.1.2019

Štvrtok

Žatevná ulica pri požiarnej zbrojnici

 

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.).
V prípade že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis). 

Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 21.12.2018

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu