4. apríla 2020
Meniny má Izidor

Zasadnutie komisie športu dňa 12.6.2017

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 6/2017

Termín: 12. jún 2017 (pondelok)
Miesto konania: Miestny úrad Pri kríži 14
Čas: 17.00 h

Vážená komisia,
zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programu:

N á v r h p r o g r a m u:

1.    Privítanie, schválenie programu

2.    Plán športových podujatí v mesiacoch máj, jún, júl a august 2017

3.    Žiadosť o nenávratnú finančnú dotáciu pre Vysokoškolský klub Pedagogickej fakulty UK Hurikán Bratislava

4.    Rôzne

5.    Záver


Kontakt:

Predseda komisie: Branko Semančík 
Telefón: 0905 723 873 
E-mail: hokej.dubravka@gmail.com 

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00