21. februára 2020
Meniny má Eleonóra

Zasadnutie komisie školstva dňa 2.10.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 2. októbra 2017 (pondelok) o 17.15 h v Malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

1. Schválenie návrhu programu

2. Informácia o Materskej škole Ušiakova 1, Bratislava – PaedDr. Ivana Pavlíková

3. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie - Dúbravská televízia, spol. s r. o.

4. Informácia o počte žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Dúbravka

5. Informácia o počte detí v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Dúbravka

6. Rôzne

7. Záver

Ukončenie zasadnutia komisie.

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil   
Telefón:  0917 632141   
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00