27. februára 2020
Meniny má Alexander

Zasadnutie komisie školstva dňa 6.11.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 6. novembra 2017 (pondelok) o 17.15 h v Malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

1. Schválenie návrhu programu

2. Informácia o Materskej škole Nejedlého 8, Bratislava – Diana Srdošová

3. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl

a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka v šk. roku

2016/2017

4. Rôzne

5. Záver

Ukončenie zasadnutia komisie.

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil   
Telefón:  0917 632141   
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00