23. februára 2020
Meniny má Roman

Zasadnutie komisie školstva dňa 4.9.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 4. septembra 2017 (pondelok) o 17.15 h v Malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

1. Schválenie návrhu programu

2. Informácia o Materskej škole Švantnerova 1, Bratislava – PaedDr. Gabriela Strýčková

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2017 mestskej časti Bratislava-Dúbravka o zriadení Materskej školy Fedákova 1, Bratislava a Školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Fedákova 1, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

4. Rôzne – počet prvákov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka

5. Záver

Ukončenie zasadnutia komisie.

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil   
Telefón:  0917 632141   
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00